Skip to main content

Projekty zakończone

Projekty zakończone
Zakończony

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

19.09.2021

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Opolskie EDUKO

19.09.2021

Opolskie EDUKO

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Odważni na rynku pracy

19.09.2021

Odważni na rynku pracy

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Miejskie Centrum Wolontariatu

19.09.2021

„Miejskie Centrum Wolontariatu”

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Trener Pracy moją szansą!

16.09.2021

Realizator:Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychNazwa: „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.”Okres realizacji:  01.06.2014 – 31.12.2016Adresaci:Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.Cel: Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

16.09.2021

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja

16.09.2021

Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego

16.09.2021

Realizatorzy:Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Okres realizacji:01.07.2015 – 30.12.2015 Adresaci projektu:• Przedstawiciele stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego Cele projektu:•  Podniesienie profesjonalizacji funkcjonowania 10  organizacji, klubów i innych organizacji trzeźwościowych  działających w województwie opolskim oraz zwiększenie wiedzy z zakresu księgowości wśród 15 reprezentantów […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Inter-Aktywny Senior II

16.09.2021

Inter-Aktywny Senior II

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kulturalni pięćdziesięcioletni.

16.09.2021

Kulturalni pięćdziesięcioletni.

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kierunek FIO 2014

16.09.2021

Kierunek FIO 2014

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego

16.09.2021

Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego

Czytaj Więcej strzałka