Skip to main content

4 kwietnia 2023 Posiedzenie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

4 kwietnia 2023 Posiedzenie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

4 kwietnia odbyło się posiedzenie KWRDPP, któremu przewodniczył Maciej Kunysz.

Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO przekazał informacje na temat bieżących działań Narodowego Instytutu Wolności.

Najważniejszym punktem posiedzenia była dyskusja z największymi federacjami organizacji pozarządowych – WRZOS, OFOP, KIPR- na temat propozycji gruntownych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kuba Wygnański przedstawił historię inicjatyw ustawodawczych dotyczących współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi od 1989 roku. Rozmowę dotyczącą zmian regulacji prawnych w środowisku pozarządowym poprowadziła Alicja Gawinek.

Przedstawiciele z poszczególnych województw zaprezentowali informacje o pracach Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, aktualnościach dotyczących działań na rzecz III sektora i stanu prac w Komitetach Monitorujących Funduszy Europejskich.

Przedstawiciele Śląskiej RDPP zaproponowali temat konieczności reintegracji więźniów i ich rodzin, których nie obejmują żadne programy samorządowe i rządowe. Taka sytuacja życiowa dotyczy bardzo dużej ilości osób, które opuszczają zakłady karne.