Skip to main content

O Nas

O Nas

Ważne wydarzenia w historii OCWIP:

20.02.2006 – oficjalna data wpisania OCWIP do KRS. Powstał Ośrodek Wsparcia dla organizacji z województwa opolskiego,

2006 –  rozpoczęliśmy współpracę z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,

2006 –  uzyskaliśmy patronat Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie szkoleń na temat instrumentów polityki strukturalnej UE,

2007 – wygraliśmy i zrealizowaliśmy pierwsze samodzielne projekty: Profesjonalny Sektor oraz  Przyjemny Rowerowy Świat,

2007 –  zarejestrowaliśmy OCWIP w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu jako instytucji szkoleniowej,

2008 – przystąpliśmy do Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,

2008 – otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Opolskie niezapominajki” na najlepszą organizacje pozarządową województwa opolskiego,

2009 –  OCWIP został uznany najlepszą organizacją pozarządową województwa opolskiego w konkursie  „Opolskie niezapominajki”,
 
2010 – OCWIP otworzył swoje drugie biuro – w Strzelcach Opolskich,

2011 – Obchodzimy 5 urodziny z tej okazji nasze logo przechodzi  gruntowną przebudowę, zmieniamy również nasza stronę internetową,

2012 – Otrzymaliśmy Certyfikat Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom jako potwierdzenie spełniania standardów współpracy z wolontariuszami okreslonymi w programie Dobry Wolontariat 2016

Obchodzimy 10-lecie działalności. Otrzymaliśmy odznakę honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”

Statut Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Certyfikaty i nagrody:

Dyplom
Niezapominajka 2009
Wyróżnienie
Niezapominajka 2008
Certyfikat Patronat
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Podziękowania od Stowarzyszenia
Sołtysów Województwa Opolskiego
Podziękowania
Strategia wolontariatu
Certyfikat Sieci SPLOT
Podziękowania dla OCWIP za udział w badaniu 
instytucji wspierających podmioty świadczące poradnictwo 
prawne i obywatelskie
Certyfikat Organizacji
Przyjaznej Wolontariuszom
Podziękowania dla OCWIP
od Stowarzyszenia Przyjaciół Liceum
 Ogólnokształcącego z Prudnika
Podziękowania dla OCWIP
 od  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Białymstoku 
Zaświadczenie udziału zespołu OCWIP 
w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

 

Zaświadczenie o udziale OCWIP
w akcji Masz Głos, masz Wybór w 2014 roku
Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Opolskiego
Tytuł Ambasadora dla OCWIP
od Uniwersytetu Złotego Wieku „Pokolenia”
z Prudnika