Skip to main content

Kontakt

Kontakt

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

NIP:  754-28-54-541
REGON: 160063918
KRS: 0000251336
BANK: mBank S.A. O/Opole 59114017880000509292001001


Biuro Opole

Biuro czynne:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 13.30


ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 Opole tel. 77 441 50 25, faks 77 441 50 25 we. 103
e-mail: biuro@ocwip.pl