Skip to main content

Zespół

Zespół

Alicja Gawinek – Prezes

Dyrektor biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Koordynatorka projektów. Trenerka i doradczyni z zakresu m.in.: prawnych aspektów dotyczących III sektora, wolontariatu, zakładania i funkcjonowania organizacji. Absolwentka kulturoznawstwa na UO. Członkini Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT w latach 2010-1012. Absolwentka XII edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. 2012-2016 członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Absolwentka Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej organizowanej przez Sieć SPLOT; II edycji Szkoły Liderów PAFW oraz Szkoły Reprezentacji NGO realizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. W latach 2013-2016 członkini Rady Organizacji Pozarządowych działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2014-2016 członkini Zarządu Sieci SPLOT, od 2016 roku członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad działalności Pożytku Publicznego. Sekretarz Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego e-mail: a.gawinek@ocwip.pl, tel. 535 446 389


Tomasz Kosmala – Wiceprezes

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz programu Liderzy PAWF (II edycja); Prezes OCWIP w latach 2006-2013. Uczestnik programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA; Uczestnik XII edycji Szkoły Trenerów STOP; Członek zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Opola w latach 2007 i 2010; Członek Krajowego Forum Terytorialnego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego; Ekspert PFRON ds. zadań zlecanych organizacjom pozarządowym; Kierownik Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych Oddziału Opolskiego (2006-2010); Certyfikowany specjalista ds. Funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych (program EURO – NGO); Certyfikowany trener z zakresu Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych; Animator Regionalny w województwie opolskim Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Od ponad 10 lat związany z sektorem pozarządowym, autor artykułów z zakresu ekonomii społecznej oraz ewaluacji w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie zdobywał również w administracji samorządowej jako pracownik Urzędu Miasta Opola oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Email: t.kosmala@ocwip.pl, tel. 531 531 359


Katarzyna Golik

Specjalistka do spraw finansów i rozliczeń, ekonomistka. Prowadzi doradztwo z zakresu księgowości w NGO, e-mail: k.golik@ocwip.pl


Katarzyna Wilkos

Absolwentka WSZiA w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach pedagogika – praca socjalna oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Obecnie studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna. W latach 2005-2014 pracowała jako pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Email: k.wilkos@ocwip.pl


Michał Duszak

Student II roku na kierunku informatyka na Politechnice Opolskiej. Zajmuje się administracją systemami IT oraz naprawianiem i konfigurowaniem sprzętu elektronicznego. E-mail: m.duszak@ocwip.pl


Katarzyna Kosmala

Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła studia podyplomowe: Zarządzanie projektami i ewaluacja; Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; Wychowanie do życia w rodzinie. Nauczycielka dyplomowana. Uczestniczka Programu Liderzy PAFW (IV edycja). Uczestniczka Letniej Szkoły Nauczania o Holokauście oraz Seminarium Nauczania o Holokauście w Yad Vashem. Realizatorka programów m.in.: Szkoła Humanitarna, Szkoła Dialogu, Nauczyciel – badacz. Od 2012 certyfikowana tutorka (Kolegium Tutorów), pracująca zarówno z młodzieżą jak i dorosłymi. Moderator Aktywnej Edukacji. Ewaluatorka. Koordynatorka wolontariatu szkolnego. Trenerka Korpusu Solidarności. Certyfikowany trener TUS. W trakcie studiów magisterskich z zakresu psychologii. E-mail: k.kosmala@ocwip.pl


Damian Nowakowski

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego. Od 2008 roku zawodowo związany z marketingiem i mediami. Zdobyte doświadczenie i wiedze chętnie wykorzystuje w pracy, szczególnie przy nowych projektach. Od 2016 roku właściciel agencji kreatywnej Macondo. Prywatnie mąż, próbując nadążyć za pomysłami żony oraz ojciec Franka (za którym też próbuje nadążyć).
E-mail: d.nowakowski@ocwip.pl