Skip to main content

Zespół

Zespół

Alicja Gawinek – Prezes

Dyrektor biura Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Koordynatorka projektów. Trenerka i doradczyni z zakresu m.in.: prawnych aspektów dotyczących III sektora, wolontariatu, zakładania i funkcjonowania organizacji. Absolwentka kulturoznawstwa na UO. Członkini Komisji Standaryzacyjnej Sieci SPLOT w latach 2010-1012. Absolwentka XII edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP. 2012-2016 członkini Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Absolwentka Szkoły Trenerów Ekonomii Społecznej organizowanej przez Sieć SPLOT; II edycji Szkoły Liderów PAFW oraz Szkoły Reprezentacji NGO realizowanej przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. W latach 2013-2016 członkini Rady Organizacji Pozarządowych działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2014-2016 członkini Zarządu Sieci SPLOT, od 2016 roku członkini Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad działalności Pożytku Publicznego. Sekretarz Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego e-mail: a.gawinek@ocwip.pl, tel. 535 446 389


Tomasz Kosmala – Wiceprezes

Absolwent Uniwersytetu Opolskiego oraz programu Liderzy PAWF (II edycja); Prezes OCWIP w latach 2006-2013. Uczestnik programu International Visitor Leadership Program Departamentu Stanu USA; Uczestnik XII edycji Szkoły Trenerów STOP; Członek zespołu konsultacyjnego ds. organizacji pozarządowych przy Prezydencie Miasta Opola w latach 2007 i 2010; Członek Krajowego Forum Terytorialnego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego; Ekspert PFRON ds. zadań zlecanych organizacjom pozarządowym; Kierownik Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niesłyszących Polskiego Związku Głuchych Oddziału Opolskiego (2006-2010); Certyfikowany specjalista ds. Funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych (program EURO – NGO); Certyfikowany trener z zakresu Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych; Animator Regionalny w województwie opolskim Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Od ponad 10 lat związany z sektorem pozarządowym, autor artykułów z zakresu ekonomii społecznej oraz ewaluacji w organizacjach pozarządowych. Doświadczenie zdobywał również w administracji samorządowej jako pracownik Urzędu Miasta Opola oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Email: t.kosmala@ocwip.pl, tel. 531 531 359


Barbara Chyłka

Nauczycielka dawnego gimnazjum, gdzie uczyła religii i języka niemieckiego, była dyrektorka w szkole podstawowej. Entuzjastka i propagatorka wolontariatu oraz edukacji globalnej, słowem społecznego zaangażowania zarówno w szkole jak i w klasie. Uwielbia wykorzystywać nowe technologie na swoich zajęciach, by choć trochę „odkrzesłowić” swoich uczniów. Zawsze zainspirowana i czasem inspirująca blogerka, pasjonatka edukacji, ciągle mająca nadzieję, że to ona zmieni świat. Koordynatorka projektu edukacji globalnej z ramienia ORE w województwie opolskim. Obecnie trenerka i edukatorka, kierownik wolontariatu i fundriser w Stowarzyszeniu Hospicjum Opolskie w Opolu. Należy do społeczności Superbelfrzy RP oraz Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego.


Katarzyna Golik

Sekretarz Zarządu OCWIP. Specjalistka do spraw finansów i rozliczeń, ekonomistka. Prowadzi doradztwo z zakresu księgowości w NGO, e-mail: k.golik@ocwip.pl


Karolina Bujak

Absolwentka kulturoznawstwa o specjalności filmoznawczo-teatrologicznej na Uniwersytecie Opolskim. W czasie studiów brała czynny udział w organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta Opola. Administrator Wykonawczy przy Międzynarodowym Biennale Virtuale Switzerland. W OCWIP pełniła funkcje koordynatora w projekcie „Kierunek FIO” oraz koordynatora i trenera pracy w projekcie „Trener Pracy moją szansą…”. Kulturoholiczka. e-mail: k.bujak@ocwip.pl


Katarzyna Wilkos

Absolwentka WSZiA w Opolu oraz Uniwersytetu Opolskiego na kierunkach pedagogika – praca socjalna oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Obecnie studia podyplomowe na kierunku administracja publiczna. W latach 2005-2014 pracowała jako pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim. Email: k.wilkos@ocwip.pl


Izabela Kajstura Wolontariuszka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W czasie studiów aktywnie działała w Europejskim Forum Studentów AEGEE-Kraków. Ma doświadczenie w realizacji wielu projektów, w tym w ramach PO KL i programu „Młodzież w działaniu”. Uwielbia uczyć się nowych rzeczy. I czekoladę.