Skip to main content

Tuba NGO

Tuba NGO

4 kwietnia 2023 Posiedzenie Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

06.04.2023

4 kwietnia odbyło się posiedzenie KWRDPP, któremu przewodniczył Maciej Kunysz. Przemysław Jaśkiewicz, Zastępca Dyrektora NIW-CRSO przekazał informacje na temat bieżących działań Narodowego Instytutu Wolności. Najważniejszym punktem posiedzenia była dyskusja z największymi federacjami organizacji pozarządowych – WRZOS, OFOP, KIPR- na temat propozycji gruntownych zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kuba Wygnański przedstawił […]

Czytaj Więcej strzałka

VIII posiedzenie plenarne „krajowej” Rady Działalności Pożytku Publicznego

28.03.2023

28.03.2023 odbędzie się VIII posiedzenie krajowej RDPP, której członkiem jest przedstawiciel OCWIP. Agenda spotkania: 1. 12:00 – 12:40 – Wpływ wzrostu kosztów utrzymania i działalnościNGO na realizację ich misji i kondycję trzeciego sektora w Polsce:dyskusja wstępna i rekomendacje dalszych prac – prezentuje AlicjaGawinek.2. 12:40 – 13:20 – Stosowanie zapisów ustawy o działalności pożytkupublicznego i o […]

Czytaj Więcej strzałka

Przypominamy:) Dzisiaj tj. 28.02.2023 mamy ostatni dzień na wysyłkę PIT-ów do pracowników i współpracowników.

28.02.2023

PIT za 2022

Czytaj Więcej strzałka

Terminy sprawozdawcze za 2022 r.

21.02.2023

Trem iny sprawozdawcze dla ngo wynikające z ustawy o rachunkowości

Czytaj Więcej strzałka
Spotkanie on-line nt. projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Spotkanie on-line nt. projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

22.09.2021

Zespół ds. Sprawozdawczości Organizacji Pozarządowych Rady Działalności Pożytku Publicznego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w spotkaniu on-line zespołu nt. projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Spotkanie odbędzie się 19 lipca 2021 r. w godzinach 10:00-13:00.

Czytaj Więcej strzałka