Skip to main content

Spotkanie on-line nt. projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych

Celem projektowanych rozwiązań jest ustanowienie jednolitych zasad składania sprawozdań finansowych i merytorycznych przez organizacje pozarządowe, w tym organizacje pożytku publicznego.

Chęć udziału należy zgłaszać na adres mailowy przewodniczącej zespołu Alicji Gawinek, a.gawinek@ ocwip.pl do piątku 16.07.2021 r do godziny 14:00.

Projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych w serwisie legislacja.gov.pl: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348551