Skip to main content

Odważni na rynku pracy

Odważni na rynku pracy
Zakończony

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Nazwa:

„(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami”

Okres realizacji: 

01.04.2016 – 31.03.2018

Adresaci:

– 32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, niezatrudnione, w wieku 16-64 lata, które uczą się i/lub zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
– 20 os. (16K i 4M) z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, członków rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, bez względu na ich status na rynku pracy, które zamieszkują obszar woj. opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Cel:

Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy 32 os. (16K i 16M) z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu woj. opolskiego poprzez ich rehabilitację społeczną i zawodową.

Działania:

• indywidualne wsparcie przez trenera pracy
• indywidualne wsparcie psychologiczne
• warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy
• kursy i szkolenia zawodowe
• kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji w życiu zawodowym i społecznym.


Osoby odpowiedzialne za realizację:

Trenerzy pracy:

Magdalena Szul-Fryda –  tel. 731705809, e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl

Kamilla Urbańska –  tel. 883297659, e-mail: k.urbanska@ocwip.pl

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego