Skip to main content

Miejskie Centrum Wolontariatu

Miejskie Centrum Wolontariatu
Zakończony

Realizatorzy:
• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
• Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Okres realizacji: 20.03.2016 – 10.12.2016.

Adresaci projektu:
• wolontariusze i wolontariuszki z terenu Miasta Opole,
• mieszkańcy Miasta Opole,
• koordynatorzy pracy wolontariackiej.

Cele projektu:
• zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i jego znaczenia oraz wsparcia jego rozwoju w ramach  Centrum Wolontariatu,

Działania przewidziane w projekcie:
• działania promocyjne,
• kampania informacyjno – promocyjna w mediach lokalnych i w internecie,
• cykl profesjonalnych szkoleń dotyczących wolontariatu dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
• dyżury w Centrum Wolontariatu oraz w siedzibie OCWIP,
• organizacja Regionalnej Gali Wolontariatu,
• współprowadzenie strony internetowej.

Projekt realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Opola.

Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Alicja Gawinek
535 446 389
a.gawinek@ocwip.pl

Projekt finansowany przez Urząd Miasta Opola.