Skip to main content

Projekty

Projekty

Wiatr w żagle OCWIP

31.08.2023

Wiatr w żagle OCWIP

Czytaj Więcej strzałka

Profesjonalizacja działań OCWIP

31.08.2023

Profesjonalizacja działań OCWIP

Czytaj Więcej strzałka

Profesjonalizacja opolskiego  III sektora

04.08.2023

Profesjonalizacja opolskiego III sektora

Czytaj Więcej strzałka

Wojewódzkie Forum NGO

04.08.2023

Wojewódzkie Forum NGO

Czytaj Więcej strzałka

Opolski łańcuch kultury

04.08.2023

Opolski łańcuch kultury

Czytaj Więcej strzałka

I Opolskie Forum NGO

04.08.2023

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr CDO-RIPS.526.7.1.2023 zawartej z Miastem Opole

Czytaj Więcej strzałka

Silne NGO – Dostępność PLUS

07.07.2023

Silne NGO – Dostępność PLUS

Czytaj Więcej strzałka

Silne NGO 23

06.07.2023

Silne NGO 23

Czytaj Więcej strzałka

Kierunek NOWE FIO

19.09.2021

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka

Dobre rady dla Rady

01.07.2021

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 Kwota dofinansowania OCWIP : 32 250,00 zł Realizatorzy: Projektodawca: Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa Partner 1: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Partner 2: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku Patron: Konwent Wojewódzkich […]

Czytaj Więcej strzałka

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023

19.05.2021

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023

Czytaj Więcej strzałka

Przestrzeń do rozmowy

01.01.2019

Realizatorzy:

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka