Skip to main content

Wiatr w żagle OCWIP

Wiatr w żagle OCWIP

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 104/PROO/1a/2023

Okres realizacji: 01.08.2023-31.12.2025

Adresaci projektu:

  1. pracownicy, członkowie i wolontariusze OCWIP, którzy na co dzień realizują działania statutowe organizacji,
  2. odbiorcy działań OCWIP.

Cel: Celem zadania jest wzmocnienie i  stabilizacja OCWIP.

Działania:

  1. aktualizacja długofalowej strategii,
  2. dywersyfikacja źródeł finansowania,
  3. rozwój kompetencji i wzmocnienie kadry OCWIP,
  4. uruchomienie Centrum Wsparcia NGO i Wolontariatu.

Kontakt: Alicja Gawinek  tel. 77 441 50 25, 535 446 389 , e-mail: a.gawinek@ocwip.pl