Skip to main content

Profesjonalizacja działań OCWIP

Profesjonalizacja działań OCWIP
Zakończony

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr BDO.614.23.18.2023 z Województwem Opolskim

Okres realizacji: 25.08.2023 – 31.12.2023

Adresaci:  

1)  odbiorcy działań OCWIP , którzy będą korzystać bezpośrednio z podniesionych standardów technicznych,

2) pracownicy, członkowie i wolontariusze OCWIP, którzy na co dzień realizują działania statutowe organizacji i pracują w biurze.

Cel: celem zadania jest wzmocnienie i rozwój techniczny OCWIP oraz podniesienie kompetencji w zakresie dostępności.

Działania:

  1. doposażenie organizacji oraz dostosowanie niektórych elementów do wymogów ustawy z  dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  2. podniesienie wiedzy zespołu OCWIP z zakresu stosowania ustawy z  dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt: Alicja Gawinek  tel. 77 441 50 25, 535 446 389 , e-mail: a.gawinek@ocwip.pl