Skip to main content

Trener Pracy moją szansą!

Trener Pracy moją szansą!
Zakończony

Realizator:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Nazwa:
 „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.”
Okres realizacji:  
01.06.2014 – 31.12.2016
Adresaci:
Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.
Cel: 
Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną i zawodową 40 osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.
Działania:
• indywidualne wsparcie przez trenera pracy • indywidualne wsparcie psychologiczne • indywidualne wsparcie przez doradcę zawodowego • warsztaty rozwijające kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy • kursy i szkolenia zawodowe • spotkania w ramach dobrych praktyk z pracującymi osobami niepełnosprawnymi • stworzenie i emisja serii programów w telewizji regionalnej dot. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Osoby odpowiedzialne za realizację:
Karolina Bujak –  tel. 608433243, e-mail: k.bujak@ocwip.pl Magdalena Szul-Fryda – tel. 731 705 809,  e-mail: m.szul.fryda@ocwip.pl

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.