Skip to main content

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Zakończony

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej przy
Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-35
45-064 Opole

tel. 77 441 50 25
email: biuro@ocwip.pl
www.ocwip.pl

Celem OWES jest wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej poprzez kompleksowe wsparcie podmiotów ekonomii społecznej świadczone na terenie województwa opolskiego.

W ramach naszych  działań zapewniamy:

  • Wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej poprzez dostęp do profesjonalnego doradztwa; szkoleń; animacji; usług prawnych i księgowych, marketingowych;
  • Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych poprzez świadczenie kompleksowych usług (informacyjnych, doradczych, animacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych);
  • Wzmocnienie potencjału biznesowego i organizacyjnego w długoterminowym pozyskiwaniu źródeł finansowania przez organizacje pozarządowe;
  • kreowanie pozytywnego obrazu ekonomii społecznej poprzez kampanię promocyjną i zbliżanie trzeciego sektora do biznesu.

Nasze działania są finansowane ze środków własnych stowarzyszenia, a podmioty ekonomii społecznej mogą korzystać z powyższej oferty całkowicie bezpłatnie.

Zapraszamy do aktywnej współpracy.

Wsparcie udzielane jest w siedzibie stowarzyszenia:

Poniedziałek – Czwartek: 8.00-16.00
Piątek: 8.00-15.00

Wsparcia udzielają pracownicy OCWIP:

  • Alicja Gawinek
  • Katarzyna Golik
  • Karolina Bujak
  • Elżbieta Kucharska
  • Tomasz Kosmala
  • Wojciech Witoń