Skip to main content

Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja

Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja
Zakończony

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Współorganizator:
Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

Okres realizacji:

15 lipca 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku.

Adresaci projektu:

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu woj. opolskiego.

Działania:

  • w ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs autobiograficzny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących teren województwa opolskiego.
    Konkurs dotyczy różnych przejawów aktywności podejmowanej przez te osoby.

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Dorota Piechowicz-Witoń – opiekun merytoryczny projektu z ramienia zarządu OCWIP, e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl, tel. 535 144 679

Katarzyna Golik – koordynatorka projektu, e-mail: k.golik@ocwip.pl,
77 441 50 25.

Wszelkie bieżące informacje będą zamieszczane w aktualnościach na stronie www.ocwip.pl