Skip to main content

Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego

Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego
Zakończony

Realizatorzy:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji:
01.07.2015 – 30.12.2015

Adresaci projektu:
• Przedstawiciele stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego

Cele projektu:
•  Podniesienie profesjonalizacji funkcjonowania 10  organizacji, klubów i innych organizacji trzeźwościowych  działających w województwie opolskim oraz zwiększenie wiedzy z zakresu księgowości wśród 15 reprezentantów organizacji do 30.12.2015

Działania przewidziane w ramach projektu:
1. Szkolenia z zakresu księgowości
2. Coaching dla  organizacji
3. Doradztwo dla organizacji
4. Biblioteka lidera

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Tomasz Kosmala
e-mail: t.kosmala@ocwip.pl,  tel.: 77 441 50 25 lub 531 531 359

Projekt finansowany przez Województwo Opolskie