Skip to main content

Inter-Aktywny Senior II

Inter-Aktywny Senior II
Zakończony

Realizatorzy:

  • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Opolu
  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 01.05.2015 – 31.12.2015

Adresaci projektu:
Osoby w wieku 60+, będące członkami/członkiniami  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w różnych obszarach, tym samym poprawienie jakości i poziomu życia osób starszych,  przez aktywizację  społeczną i  podniesienie motywacji do kształcenia się, podniesienie swoich kompetencji umożliwiających łatwy i przystępny sposób korzystania z życia publicznego.

Działania:

  • kursy obsługi komputera,
  • warsztaty umiejętności cyfrowych,
  • warsztaty animowania czasu wolnego poprzez aktywność kulturalna i społeczną,
  • kawiarenki obywatelskie,
  • złote wykłady.

Kontakt:
Elżbieta Kucharska, e-mail: e.kucharska@ocwip.pl, tel.: 731 705 807 lub 77 466 21 39