Skip to main content

Projekty zakończone

Projekty zakończone
Zakończony

Silne NGO 22

05.08.2022

Silne NGO 22
Cel: Podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO 21

19.09.2021

Silne NGO ’21

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kierunek FIO – 2020

19.09.2021

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silniejsze Opolskie NGO

19.09.2021

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.21.1.2019 zawartej z Miastem Opole.

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Partnerstwo dla Wolontariatu

19.09.2021

Realizator:
• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO 2

19.09.2021

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.20.2.2019 zawartej z Miastem Opole.

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Młodzież gotowa do działania

19.09.2021

Realizatorzy:

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Partner projektu: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kierunek FIO

19.09.2021

Realizatorzy:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO

19.09.2021

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy nr CDO-ROP.526.12.1.2018PP zawartej z Miastem Opole.

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Odkrywcy Sekretów Nauki

19.09.2021

Realizatorzy:Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – Lider Projektu, Uniwersytet Opolski – Partner, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner. Okres realizacji:01.07.2017 – 31.07.2019 Adresaci:Projekt zakłada wsparcie 107 szkół podstawowych i 5000 uczniów uczęszczających do tych szkół na terenie województwa opolskiego – poza terenem Aglomeracji Opolskiej oraz nie mniej niż 413 nauczycieli z tego samego obszaru. […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Skuteczni w zamówieniach publicznych

19.09.2021

Realizatorzy:Fundacja „Merkury” – Lider ProjektuOpolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – PartnerZwiązek Lubuskich Organizacji Pozarządowych – PartnerStowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Partner Okres realizacji:01.05.2017 – 30.04.2018 Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego lub opolskiego lub wielkopolskiego. Projekt obejmuje wsparciem łącznie 174 PS, 174 osoby (104 k). Cele projektu:Celem głównym projektu jest […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Senior w Akcji

19.09.2021

Senior w Akcji

Czytaj Więcej strzałka