Skip to main content

Projekty zakończone

Projekty zakończone
Zakończony

PROSTA DOSTEPNOŚĆ

16.12.2023

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy z dnia 8 września 2023 r. nr BDO.615.68.2023  zawartej z Województwem Opolskim. Adresaci: przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Profesjonalizacja działań OCWIP

31.08.2023

Profesjonalizacja działań OCWIP

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Profesjonalizacja opolskiego  III sektora

04.08.2023

Profesjonalizacja opolskiego III sektora

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Wojewódzkie Forum NGO

04.08.2023

Wojewódzkie Forum NGO

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Opolski łańcuch kultury

04.08.2023

Opolski łańcuch kultury

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

I Opolskie Forum NGO

04.08.2023

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr CDO-RIPS.526.7.1.2023 zawartej z Miastem Opole

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO – Dostępność PLUS

07.07.2023

Silne NGO – Dostępność PLUS

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO 23

06.07.2023

Silne NGO 23

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO 22

05.08.2022

Silne NGO 22
Cel: Podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kierunek NOWE FIO

19.09.2021

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silne NGO 21

19.09.2021

Silne NGO ’21

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kierunek FIO – 2020

19.09.2021

Realizator:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Czytaj Więcej strzałka