Skip to main content

Opolski łańcuch kultury

Opolski łańcuch kultury
Zakończony

Opolski łańcuch kultury

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr R.U.DKO.042.1.35.2023 z Województwem Opolskim

Okres realizacji: 31.05.2023 – 31.12.2023

Adresaci:  mieszkańcy i mieszkanki województwa opolskiego, w tym osoby przybyłe na teren naszego województwa z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego, wolontariusze opolskich instytucji kultury lub też osoby chcące podjąć wolontariat w tych instytucjach, pracowników opolskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury i wolontariatu.

Cel: Zwiększenie współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego.

Działania:
1. W ramach tego zadania zostanie zaprojektowana i wydrukowana Kulturalna mapa Opola, na której będą zaznaczone działające dziś, w stolicy Województwa Opolskiego, instytucje kultury – podmioty które działają w Opolskiej Koalicji Instytucji Kultury.

Kontakt: Alicja Gawinek  tel. 77 441 50 25, 535 446 389 , e-mail: a.gawinek@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków Województwa Opolskiego na podstawie umowy 
nr R.U.DKO.042.1.35.2023 z Województwem Opolskim