Skip to main content

Projekty zakończone

Projekty zakończone
Zakończony

Regionalne forum profilaktyki selektywnej i wskazującej

Regionalne forum profilaktyki selektywnej i wskazującej

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Zrób Usługę Sam

Zrób Usługę Sam

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Opolskie EDUKO

Opolskie EDUKO

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Odważni na rynku pracy

Odważni na rynku pracy

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Miejskie Centrum Wolontariatu

„Miejskie Centrum Wolontariatu”

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Trener Pracy moją szansą!

Realizator:Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw PozarządowychNazwa: „Trener Pracy moją szansą! – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu woj. opolskiego i śląskiego.”Okres realizacji:  01.06.2014 – 31.12.2016Adresaci:Pełnoletnie niezatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu woj. opolskiego i śląskiego.Cel: Głównym celem projektu jest podniesienie potencjału zawodowego, wdrożenie zindywidualizowanych metod wejścia na otwarty rynek pracy oraz objęcie rehabilitacją społeczną […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja

Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – III edycja

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Wzmocnienie opolskich organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego

Realizatorzy:Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Okres realizacji:01.07.2015 – 30.12.2015 Adresaci projektu:• Przedstawiciele stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego Cele projektu:•  Podniesienie profesjonalizacji funkcjonowania 10  organizacji, klubów i innych organizacji trzeźwościowych  działających w województwie opolskim oraz zwiększenie wiedzy z zakresu księgowości wśród 15 reprezentantów […]

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Inter-Aktywny Senior II

Inter-Aktywny Senior II

Czytaj Więcej strzałka
Zakończony

Kulturalni pięćdziesięcioletni.

Kulturalni pięćdziesięcioletni.

Czytaj Więcej strzałka