Skip to main content

Zrób Usługę Sam

Zrób Usługę Sam
Zakończony

Realizatorzy:
Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Prudniku
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji:
01.07.2016 – 31.12.2016

Adresaci projektu:
Osoby w wieku 60+, świadczących usługi pomocy nieformalnej (zamierzających podjąć taką działalność) oraz do osoby wymagające wsparcia w dostępie do usług społecznych (preferowane osoby nie korzystające z wcześniejszych edycji ASOS)

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest przygotowanie 22 opiekunów nieformalnych – opiekunów osób starszych, Powstanie 11 grup samopomocowych, Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla 66 beneficjentów oraz stworzenie i przetestowanie działania Banku Czasu Seniora na terenie Gminy Prudnik.

Działania:
– stworzenie 11 grup samopomocowych na terenie Województwa Opolskiego;
– zwiększenie aktywności społecznej członków grup samopomocowych;
–  Prudnicki Bank Czasu Seniora

Kontakt:

Koordynator projektu:

Tomasz Kosmala, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel.: 531531359

Animatorzy:

Wojciech Witoń, e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel.: 887048047
Alicja Jania, e-mail: Ala.jania@wp.pl, tel:883987225

Projekt jest współfinansowany  ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej