Skip to main content

Partnerstwo dla Wolontariatu

Partnerstwo dla Wolontariatu
Zakończony

Okres realizacji: 01.07.2019  – 31.12.2020 
 
Adresaci projektu:  

  •   wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie długoterminowym
  •   wszystkie instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze wsparcia wolontariuszy

 
Cele projektu:
Promocja idei Korpusu Solidarności oraz wolontariatu długoterminowego. 
 
Działania: 

  •  lokalne  spotkania promujące Korpus Solidarności
  •  szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji i Instytucji zainteresowanych udziałem w Korpusie Solidarności
  •  spotkania rozwijające dla wolontariuszy i koordynatorów
  •  debaty wolontariacie
  •  budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu

Kontakt: 
Biuro OCWIP – 77 441 50 25 – biuro@ocwip.pl
Alicja Gawinek – 535 446 389 – a.gawinek@ocwip.pl
Barbara Chyłka  – Koordynator -728 949 636 –  b.chylka@ocwip.pl