Skip to main content

Silniejsze Opolskie NGO

Silniejsze Opolskie NGO
Zakończony

Okres realizacji: 07.10.2019 – 31.12.2019


Adresaci: organizacje pozarządowe  lub inne uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) z terenu miasta Opola.

Działania: 

  1. Szkolenia dla organizacji z zakresu:
  •  księgowość i podatki – 18 godzin (3 dni szkoleniowe)
  •  aspekty prawne dotyczące funkcjonowania organizacji – 6 godzin (1 dzień szkoleniowy)
  •  zarządzanie organizacją – 12 godzin (2 dni szkoleniowe)
  •  rozliczanie dotacji – 6 godzin (1 dzień szkoleniowy)
  •  finansowanie zewnętrzne – 6 godzin (1 dzień szkoleniowy)
  1. Prowadzenie doradztwa dla organizacji pozarządowych w siedzibie OCWIP oraz Centrum Dialogu Obywatelskiego zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Kontakt: 
Biuro OCWIP – 77 441 50 25 – biuro@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola W ramach zadania pn. „Silniejsze Opolskie NGO”  – umowa nr CDO-ROP.526.21.1.2019 z dnia 15.05.2019