Skip to main content

Skuteczni w zamówieniach publicznych

Skuteczni w zamówieniach publicznych
Zakończony

Realizatorzy:
Fundacja „Merkury” – Lider Projektu
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner
Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych – Partner
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych – Partner

Okres realizacji:
01.05.2017 – 30.04.2018


Adresaci projektu:
Przedsiębiorstwa społeczne działające na terenie województwa dolnośląskiego lub lubuskiego lub opolskiego lub wielkopolskiego. Projekt obejmuje wsparciem łącznie 174 PS, 174 osoby (104 k).


Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wyposażenie pracowników PS, działających w III makroregionie (województwa: dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie) w wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą na ubieganie się o zamówienia publiczne oraz przyczynią się do zwiększenia uczestnictwa PS w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Działania:
– szkolenia teoretyczne i praktyczne z pisania ofert z możliwością noclegu, zwrotu kosztów dojazdu i wyżywienia
– konsultacje z ekspertem w zakresie zamówień publicznych ze strony zamawiającego, np. urzędu gminny
– indywidualne doradztwo wg potrzeb, z różnych dziedzin w zakresie opracowania oferty

Kontakt:
woj. dolnośląskie:

                                       Fundacja Merkury,
                                       ul. Beethovena 10, Wałbrzych
                                       tel.: 74/ 666-22-00
                                       e-mail: merkury@merkury.org.pl
                                       www. merkury.org.pl

woj. opolskie:
                                       Opolskie Centrum Wspierania
                                       Inicjatyw Pozarządowych
                                       ul. Damrota 4/ 35-36, Opole
                                       tel.: 77/ 441 50 25
                                       e- mail: biuro@ocwip.pl
                                       www.ocwip.pl
 
woj. wielkopolskie:
                                      Stowarzyszenie na rzecz
                                      Spółdzielni Socjalnych
                                      ul. Górecka 115, Poznań
                                      tel.:  61/ 887-11-66
                                      e-mail: biuro@spoldzielnie.org
                                      www.spoldzielnie.org
 
woj. lubuskie:
                                      Związek Lubuskich Organizacji
                                      Pozarządowych
                                      ul. Zacisze 17, Zielona Góra
                                      tel.: 68 / 452 72 71
                                      e-mail: biuro@zlop.org.pl
                                      www.zlop.org.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.