Skip to main content

Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego

Wzmocnienie oraz profesjonalizacja organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego
Zakończony

Realizatorzy: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Okres realizacji: 01.07.2014 – 20.12.2014
Adresaci projektu: • Przedstawiciele stowarzyszeń, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego
Cele projektu: • Wzmocnienie oraz profesjonalizacja przedstawicieli organizacji trzeźwościowych oraz organizacji zajmujących się ochrona zdrowia psychicznego działających na terenie województwa opolskiego w zakresie funkcjonowania NGO
Działania przewidziane w ramach projektu: 1. Cykl szkoleniowy  2. Poradnictwo indywidualne 3. Biblioteka lidera
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: Oriana Górska e-mail: o.gorska@ocwip.pl,  tel.: 731 705 780


Projekt finansowany przez Województwo Opolskie