Skip to main content

Forum profesjonalnej profilaktyki 2014

Forum profesjonalnej profilaktyki 2014
Zakończony

Realizator:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Okres realizacji: 
01.07 2014 roku do 20.12.2014 roku. 
Adresaci projektu: 
• przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, organizacje trzeźwościowe, jak i inne organizacje realizujące programy profilaktyczne  na terenie województwa opolskiego
Cele projektu:
Zwiększenie wiedzy i kompetencji około 40 osób w zakresie profesjonalnej profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, będących przedstawicielami samorządów, stowarzyszeń i innych organizacji realizujących programy profilaktyczne działających w województwie opolskim.
Działania:
 • dwudniowe forum


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Mateusz Kołtowski – koordynator zadania, e-mail: m.koltowski@ocwip.pl, tel. 731 705 783 Projekt finansowany przez Województwo Opolskie