Skip to main content

Sensotwórcy – ludzie dla których tworzenie ma sens – II edycja

Sensotwórcy – ludzie dla których tworzenie ma sens – II edycja
Zakończony

Realizator:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Partner wspierający:  Instytut  Nauk Pedagogicznych  Uniwersytetu Opolskiego 
Okres realizacji: 
11 czerwca 2014 roku do 15 grudnia 2014 roku. 
Adresaci projektu: 
Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością z terenu woj. opolskiego. 

Działania:
– w ramach realizacji projektu zostanie przeprowadzony konkurs autobiograficzny dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujących teren województwa opolskiego.  Konkurs dotyczy aktywności twórczej. 
Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 


Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Dorota Piechowicz-Witoń – opiekun merytoryczny projektu z ramienia zarządu OCWIP, e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl, tel. 535 144 679 
Elżbieta Kucharska – koordynatorka projektu, e-mail: e.lesiak@ocwip.pl, 731 705 807