Skip to main content

Inter-Aktywny Senior

Inter-Aktywny Senior
Zakończony

Realizatorzy: 

• Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

• Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Opole. 

Okres realizacji : 01.05.2014 – 31.12.2014

Adresaci projektu:

Osoby fizyczne w wieku 60+ należące do PZERiI w województwie opolskim. 

Działania:

– Kursy komputerowe,

– Prowadzenie Punktu Obsługi Seniora,

– Szkolenia z zakresu pisania projektów z wykorzystaniem technik komputerowych ,

– Kawiarenka Obywatelska dla Seniorów,

– Kampania informacyjno – promocyjna 

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020

Osoba odpowiedzialne za realizację projektu:

Sławomir Piechaczek – Koordynator projektu ( informacje ogólne o projekcie) 

e-mail: s.piechaczek@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 lub 731 705 782