Skip to main content

Ruszyły konkursy na wybór Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022

Ruszyły konkursy na wybór Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022
news

Ruszyły konkursy na wybór Wolontariusza i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności 2022

To czas aby podziękować Wolontariuszom i Koordynatorom wolontariatu !!!!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, partner regionalny Programu Korpus Solidarności, zaprasza do udziału w konkursach: „Wolontariusz Roku” i „Koordynator Roku”, organizowanych przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz promowanie ich pracy, ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej oraz szerzenie idei wolontariatu.

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z trenu woj. łódzkiego, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunkiem udziału jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego do dn. 23.10.2021 r. oraz rejestracja w Systemie Obsługi Wolontariatu.

Formularze zgłoszeniowe:

Sylwetki laureatów zostaną zaprezentowane podczas regionalnej i ogólnopolskiej Gali Wolontariatu, a także przedstawione w serwisach internetowych i mediach społecznościowych Korpusu Solidarności i NIW-CRSO.

W razie pytań można kontaktować się z regionalnym koordynatorem konkursów, Alicją Gawinek, e-mail: biuro@ocwip.pl

Konkurs Wolontariusz Roku i Koordynator Roku Korpusu Solidarności dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 Korpus Solidarności.

Regulaminy konkursów:

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023