Skip to main content

KONKURS KORPUS SOLIDARNOŚCI Wolontariusz i Koordynator Roku 2023!

KONKURS KORPUS SOLIDARNOŚCI Wolontariusz i Koordynator Roku 2023!
news

Opolskie Centrum Wspierana Inicjatyw Pozarządowych  zaprasza do udziału w konkursach Wolontariusz Roku i  Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2023, organizowanych przez Narodowe Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celem Konkursów jest docenienie wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu oraz promowanie ich pracy, ukazanie różnorodności wolontariatu i odpowiedzialności, jaka się wiąże w związku z podejmowaniem pracy wolontarystycznej oraz szerzenie idei wolontariatu.

Link do konkursu i regulaminów:

hthttps://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/art/ruszaja-konkursy-na-wybor-wolontariusza-i-koordynatora-roku-korpusu-solidarnosci-2022.165.html?fbclid=IwAR1DktaQ3WNR3_CwvyOadUGrNtG5WFmU3Oao9w9vpLoPcB5LcGEJGn-_Ja4

W konkursach mogą wziąć udział wolontariusze i koordynatorzy, działający indywidualnie lub grupowo na rzecz organizacji i instytucji z województwa opolskiego. Zgłoszeń można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie w linku powyżej do 1.10.2023 r. do końca dnia oraz rejestracja w SYSTEMIE OBSŁUGI WOLONTARIATU.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP pod mailem biuro@ocwip.pl  lub 535446389

Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023