Skip to main content

Wyniki konkursu MINI GRANTY Korpusu Solidarności 2023 – II nabór

Wyniki konkursu MINI GRANTY Korpusu Solidarności 2023 – II nabór
news

Grant na działania wolontariackie otrzymują inicjatywy:

  1. „Na ratunek jeżom – wolontariat długoterminowy na rzecz zwierząt” – Dominika Rudkowska
  2. „Spotkanie wolontariuszy i działaczy społecznych – zapobieganie wypaleniu w pracy wolontariuszy w oparciu o model Extended DISC” – Aleksandra Marcinkowska
  3. „Koncert dla Hospicjum Betania w Opolu pod nazwą – Od serca dla Betanii” – Anna Nagórny
  4. „Dobry wolontariusz = świadomy edukator” – Joanna Kocoń
  5. „Happening – wolontariat się opłaca – o aspektach pomocy nie tylko materialnych” – Adela Kozina

Z wolontariuszami, którzy otrzymali Min Grant będziemy kontaktować się osobiście.

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023