Skip to main content

MINI GRANTY WOLONTARIACKIE II NABÓR w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030”rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie.

MINI GRANTY WOLONTARIACKIE II NABÓR w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Rządowy Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018–2030”rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie.
news

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie województwa opolskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA to aż: 1000 zł  – Pula środków 4000 zł

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego lidera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej,
  • promocja Korpusu Solidarności,
  • promujące aktywność wolontariacką,
  • rozwój wolontariatu na terenie województwa  opolskiego.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O MINI GRANT?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na MINI GRANTY”;
  • zgłosić swój pomysł na MINI GRANTY za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” do dn. 12.11.2023 r. do godz. 12.00 – drogą mailową: biuro@ocwip.pl tytule wiadomości wpisując „MINI GRANTY 2023”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Alicja Gawinek | e-mail:a.gawinek@ocwip.pl

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. opolskiego a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 14.11.2023r. do 08.12.2023r.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się  poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 12 listopada 2023 roku do godz. 12:00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy na etapie składania.

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023