Skip to main content

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023
Zakończony

Grantodawca: Narodowy Instytut Wolności  – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Adresaci: Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

Cel:

         Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.