Skip to main content

II NABÓR  W KONKURSIE NA BONY EDUKACYJNE KORPUSU SOLIDARNOŚCI DLA OPOLSKICH WOLONTARIUSZY 2023

II NABÓR  W KONKURSIE NA BONY EDUKACYJNE KORPUSU SOLIDARNOŚCI DLA OPOLSKICH WOLONTARIUSZY 2023
Ważne

DLA KOGO SĄ BONY EDUKACYJNE? 

Dla wolontariusz lub zespołów wolontariuszy złożonych z min. dwóch osób.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O BON EDUKACYJNY?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na Bony edukacyjne”;
  • zgłosić swój pomysł wykorzystania bonu za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego na bony edukacyjne” do dn. 12.11.2023 r. do godz. 12.00 – drogą mailową: biuro@ocwip.pl tytule wiadomości wpisując „Bony edukacyjne”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Alicja Gawinek | e-mail:a.gawinek@ocwip.pl

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez Formularz zgłoszeniowy  Zgłoszenia należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 12 LISTOPADA  2023 roku do godz. 12:00. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się niezwłocznie po rozpatrzeniu wniosków.

Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Realizacja Bonów odbywać się będzie do dnia 14.11.2023 do dnia 08.12.2023

W ramach bonów edukacyjnych wsparte zostaną najciekawsze inicjatywy realizujące  cele edukacyjne, które umożliwiają rozwój pasji i zainteresowań czy tez zwiększają kompetencje wolontariusza lub zespołu wolontariuszy. Mogą to być szkolenia, kursy, seminaria czy też zakup  książki, pomocy dydaktycznych.

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023