Skip to main content

Konkurs Silne NGO Dostępność PLUS – III edycja nabór ciągły – konkurs zamknięty ze względu na bark dostępnych środków.

Konkurs Silne NGO Dostępność PLUS – III edycja nabór ciągły – konkurs zamknięty ze względu na bark dostępnych środków.
Ważne

W dniu 25 października 2023 roku Komisja Konkursowa przyznała dotację w wysokości 8 000,00 zł Stowarzyszeniu Opolskie Lamy na realizację zadania pod nazwą „Nowa dostępna strona Stowarzyszenia Opolskie Lamy – bez barier”.


W dniu 31 października 2023 roku Komisja Konkursowa przyznała dotację w wysokości 6 900,00 zł Fundacji „Bądź Dobroczyńcą” na realizację zadania pod nazwą „Bez barier – zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”

W dniu 6 listopada 2023 roku Komisja Konkursowa przyznała dotację w wysokości 2 742,00 zł Fundacji EXCALIBUR na realizację zadania pod nazwą „Dostosowanie strony internetowej Fundacji – Dostępność PLUS 2023”

Tym samym dostępne aktualnie środki w konkursie to 0,00 zł.


Szczegóły konkursu: https://ocwip.pl/silne-ngo-dostepnosc-plus-rusza-iii-edycja-nabor-ciagly-do-wyczerpania-dostepnych-srodkow/

Szczegóły projektu

Silne NGO – Dostępność PLUS