Skip to main content

Silne NGO Dostępność PLUS – wyniki konkursu

Silne NGO Dostępność PLUS – wyniki konkursu
Ważne

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO – Dostępność PLUS”, którego celem jest podniesienie poziomu dostosowania organizacji w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno –  komunikacyjnej.

Z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w konkursie skontaktuje się przedstawiciel OCWIP w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Wszystkie organizacje aplikujące w konkursie zainteresowane informacją zwrotną na temat swoich ofert proszone są o kontakt  na adres: t.kosmala@ocwip.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

Dziękujemy organizacjom za zainteresowanie konkursem.

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO Dostępność PLUS”
– umowa nr CDO-ROP.526.18.1.2023 z dnia 7 lipca 2023

Szczegóły projektu

Silne NGO – Dostępność PLUS