Skip to main content

Dobre rady dla Rady

Dobre rady dla Rady
Zakończony

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Kwota dofinansowania OCWIP : 32 250,00 zł

Realizatorzy:

Projektodawca: Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa

Partner 1: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Partner 2: Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Patron: Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego

Okres realizacji projektu: 2021–07–01 – 2023–12–31

Grupy docelowe: Członkowie/członkinie RDPP, przedstawiciele NGO i urzędnicy z terenu całej Polski

Działania m.in.:

1.      przygotowanie i przeprowadzenie 32 szkoleń dla wojewódzkich RDPP

2.      przygotowanie Mapy Drogowej – dokumentu, który będzie zawierał rekomendacje dotyczące funkcjonowania wojewódzkich – OCWIP

3.      utworzenie i utrzymanie biura Konwentu WRDPP

4.      stworzenie think-tanku przy Konwencie WRDPP, w ramach którego zostanie przygotowanych 13 ekspertyz dotyczących obszarów kompetencji wojewódzkich RDPP

5.      stworzenie strony www, na której będą znajdowały się informacje o działaniach Konwentu WRDPP, działaniach 16 wojewódzkich RDPP, ekspertyzy. Działania te wpisują się w realizację celu głównego programu NOWE FIO i przyczynią się do osiągnięcia założonych przez Oferentów rezultatów, które będą trwałe i wykorzystywane przez 16 wojewódzkich RDPP i Konwent WRDPP.