Skip to main content

Silne NGO 22 – wyniki konkursu

Silne NGO 22 – wyniki konkursu
Ważne

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO 22” na podstawie umowy nr
CDO-RIPS.526.6.1.2022 z dnia 05.08.2022 zawartej z Miastem Opole, którego celem było podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Z organizacjami, które otrzymały dofinasowanie w konkursie skontaktuje się przedstawiciel OCWIP w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Wszystkie organizacje aplikujące w konkursie zainteresowane informacją zwrotną na temat swoich ofert proszone są o kontakt  na adres: t.kosmala@ocwip.pl w celu ustalenia indywidualnego terminu spotkania.

Dziękujemy organizacjom za zainteresowanie konkursem. Niestety ze względu na ograniczoną kwotę na dotacje w konkursie 36 000,00 zł mogliśmy przyznać ograniczoną ilość dotacji.

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO 22”
– umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2022 z dnia 05.08.2022


Szczegóły projektu

Silne NGO 22