Skip to main content

BONY EDUKACYJNE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022!

BONY EDUKACYJNE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022!
Ważne

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W II EDYCJI KONKURSU NA BONY EDUKACYJNE KORPUSU SOLIDARNOŚCI DLA OPOLSKICH WOLONTARIUSZY.

DLA KOGO SĄ BONY EDUKACYJNE? 

Dla wolontariusz lub zespołów wolontariuszy złożonych z min. dwóch osób.

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O BON EDUKACYJNY?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na Bony edukacyjne”;
  • zgłosić swój pomysł wykorzystania bonu za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego na bony edukacyjne” do dn. 14.11.2022 r. do godz. 12.00 – drogą mailową: biuro@ocwip.pl  tytule wiadomości wpisując „Bony edukacyjne”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Alicja Gawinek | e-mail:a.gawinek@ocwip.pl

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się poprzez Formularz zgłoszeniowy  Zgłoszenia należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza należy przesłać do dnia 14 listopada  2022 roku do godz. 12:00. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16 listopada 2022.

Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Realizacja Bonów odbywać się będzie do dnia 17.11.2022 do dnia 15 grudnia 2022

W ramach bonów edukacyjnych wsparte zostaną najciekawsze inicjatywy realizujące  cele edukacyjne, które umożliwiają rozwój pasji i zainteresowań czy tez zwiększają kompetencje wolontariusza lub zespołu wolontariuszy. Mogą to być szkolenia, kursy, seminaria czy też zakup  książki, pomocy dydaktycznych.

Dokumenty do pobrania:

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023