Skip to main content

KONKURS NA MINI GRANTY WOLONTARIACKIE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022

KONKURS NA MINI GRANTY WOLONTARIACKIE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022
news

KONKURS NA MINI GRANTY WOLONTARIACKIE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022

MINI GRANTY WOLONTARIACKIE w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie.

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie województwa opolskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA to aż: 1000 zł 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego dera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
  • promujące aktywność wolontariacką, w tym promocja Korpusu Solidarności.
  • rozwój wolontariatu na terenie województwa  opolskiego

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O MINI GRANT?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na MINI GRANTY”;
  • zgłosić swój pomysł na MINI GRANTY za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” do dn. 14.11.2022 r. do godz. 12.00 – drogą mailową: biuro@ocwip.pl  tytule wiadomości wpisując „MINI GRANTY”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Alicja Gawinek | e-mail:a.gawinek@ocwip.pl

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. opolskiego a planowane działania mogą być realizowane w okresie od 16.11.2022r. do 15.12.2022r.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się  poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 14 listopada 2022 roku do godz. 12:00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023