Skip to main content

II TURA  – KONKURS NA MINI GRANTY WOLONTARIACKIE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022

II TURA  – KONKURS NA MINI GRANTY WOLONTARIACKIE DLA WOLONTARIUSZY KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2022
news

Ogłaszamy II turę “Konkursu na mini granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności” w województwie opolskim! 

MINI GRANTY WOLONTARIACKIE w ramach realizacji projektu pn: „Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030” rozpoczynamy nabór zgłoszeń na inicjatywy wolontariackie.

Celem każdej akcji jest promocja idei Korpusu Solidarności oraz podjęcie aktywności wolontariackiej na terenie województwa opolskiego.

WYSOKOŚĆ DOFINASOWANIA to aż: 1000 zł 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE AKCJI?

  • wolontariusze, którzy poszukują możliwości sfinansowania nowatorskich, oddolnych działań grup wolontariackich działających na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji własnej aktywności wolontariackiej
  • zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego dera projektu odpowiedzialnego za mini grant.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • wsparcie działań na rzecz społeczności lokalnej, w tym promocja Korpusu Solidarności,
  • promujące aktywność wolontariacką, w tym promocja Korpusu Solidarności.
  • rozwój wolontariatu na terenie województwa  opolskiego

CO NALEŻY ZROBIĆ ABY APLIKOWAĆ O MINI GRANT?

  • zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu pod linkiem https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register
  • zapoznać się z załączonym Regulaminem konkursu „Regulamin konkursu na MINI GRANTY”;
  • zgłosić swój pomysł na MINI GRANTY za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” do dn. 22.11.2022 r. do godz. 12.00 – drogą mailową: biuro@ocwip.pl  tytule wiadomości wpisując „MINI GRANTY”;
  • skonsultować wszelkie pomysły lub wątpliwości z przedstawicielem Operatora konkursu: Alicja Gawinek | e-mail:a.gawinek@ocwip.pl

Adresatami działań muszą być osoby mieszkające na terenie woj. opolskiego a planowane działania mogą być realizowane w okresie do 15.12.2022r.

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ ZGŁOSZENIA?

Nabór zgłoszeń odbywa się  poprzez formularz zgłoszeniowy, który należy składać TYLKO drogą elektroniczną na adres: biuro@ocwip.pl

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 22 listopada 2022 roku do godz. 12:00. Formularz zgłoszeniowy nie wymaga złożenia podpisu przez członków grupy.

Szczegóły projektu

Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023