Skip to main content

Wyniki oceny w konkursie Kierunek NOWE FIO 2022 – runda 1

Wyniki oceny w konkursie Kierunek NOWE FIO 2022 – runda 1
news

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce wyniki pierwszej oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych do dnia 01.06.2022 w konkursie Kierunek NOWE FIO 2022.

Z projektodawcami, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną od dnia 20 czerwca br. sukcesywnie będą kontaktować się pracownicy OCWIP w celu ustalenia zasad podpisywania umów.

Informujemy,  również, że rozpoczęto prac nad oceną kolejnych wniosków złożonych po dniu 01.06.2022.
                Wszyscy uczestnicy konkursu mają możliwość zapoznania się z kartami ocen oraz
w przypadku negatywnej oceny ponownego przystąpienia do konkursu (z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Konkursu).

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO