Skip to main content

Wyniki oceny w konkursie Kierunek NOWE FIO 2023 – runda 1

Wyniki oceny w konkursie Kierunek NOWE FIO 2023 – runda 1
Ważne

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce wyniki pierwszej oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych do dnia 03.05.2023 w konkursie Kierunek NOWE FIO 2022.

Z projektodawcami, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną sukcesywnie będą kontaktować się pracownicy OCWIP w celu ustalenia zasad podpisywania umów.

Kolejna runda konkursowa trwa z naborem wniosków do 31 maja br. do godziny 12.00
Dostępna w konkursie pula środków to 133 539,08 zł.

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO