Skip to main content

Uwaga Ważne – dotyczy Karty Ocen wniosków w ramach Konkursu Kierunek Nowe FIO edycja 2022

Uwaga Ważne – dotyczy Karty Ocen wniosków w ramach Konkursu Kierunek Nowe FIO edycja 2022
news

W bieżącym roku ze względu na tzw. „nabór ciągły” do wyczerpania środków,  dostęp do kart oceny formalnej i merytorycznej wniosków z danej rundy konkursowej będzie możliwy jedynie na prośbę Wnioskodawcy. W celu otrzymania skanu karty Wnioskodawca powinien napisać maila na adres biuro@ocwip.pl z prośbą o udostępnienie kart oceny – po otrzymaniu zgłoszenia Operator prześle karty na wskazany adres w ciągu 3 dni roboczych.
Wszystkie karty oceny zostaną udostępnione  również za  pośrednictwem generatora Witkac.pl po zakończeniu konkursu tj. wyczerpaniu się środków dostępnych w danym konkursie.

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO