Skip to main content

Wyniki II runku w Konkursie Kierunek NOWE FIO 2022

Wyniki II runku w Konkursie Kierunek NOWE FIO 2022
Ważne

Z przyjemnością przekazujemy w Państwa ręce wyniki drugiej oceny formalnej i merytorycznej wniosków złożonych do dnia 30 czerwca 2022 w konkursie Kierunek NOWE FIO 2022.

Z projektodawcami, którzy otrzymali pozytywną ocenę merytoryczną będą kontaktować się pracownicy OCWIP w celu ustalenia zasad podpisywania umów.

Informujemy,  również, że rozpoczęto prace nad oceną kolejnych wniosków złożonych po dniu 30.06.2022.
                Wszyscy uczestnicy konkursu mają możliwość zapoznania się z kartami ocen. Prosimy o kontakt w tej sprawie z biurem OCWIP.

Lista Rankingowa

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO