Skip to main content

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Kierunek Nowe FIO 2024

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Kierunek Nowe FIO 2024
news

Przedstawiamy wyniki oceny formalnej. Zgodnie z punktem 10 Regulaminu od oceny formalnej przysługuje odwołanie w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników.

Aby odwołać się od oceny formalnej należy skontaktować się z Operatorem wysyłając maila na adres biuro@ocwip.pl lub zadzwonić pod numer 774415025 i ustalić z pracownikiem zakres odwołania. Czas na odwołanie (tj. kontakt z biurem oraz przedstawienie odwołania) jest do końca dnia 19.06.2024.

Jednocześnie informujemy, że rozpoczęła się ocena merytoryczna. Ze względu na dużą ilość wniosków złożonych w tym roku przewidywany czas ogłoszenia wyników to około 7 lipca 2024r.

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO 2024-2026