Skip to main content

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Kierunek Nowe FIO 2024 uwzględniające odwołania od oceny formalnej.

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Kierunek Nowe FIO 2024 uwzględniające odwołania od oceny formalnej.