Skip to main content

Silne NGO 24 – wyniki konkursu

Silne NGO 24 – wyniki konkursu
news

Informujemy o rozstrzygnięciu konkursu ofert w ramach projektu „Silne NGO 24”, którego celem jest podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych posiadających siedzibę (zarejestrowanych) lub prowadzących aktywne działania na terenie Miasta Opola.

Z organizacjami, które otrzymały dofinansowanie w konkursie skontaktuje się przedstawiciel OCWIP w celu ustalenia szczegółów związanych z podpisaniem umowy na realizację projektu.

Dziękujemy organizacjom za zainteresowanie konkursem.

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO 24” –
umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 11 kwietnia 2024

Szczegóły projektu

Silne NGO 24