Skip to main content

Kierunek Nowe FIO – wyniki oceny formalnej

news
Przedstawiamy wyniki oceny formalnej w ramach konkursu Kierunek NOWE FIO 2021.
W tym tygodniu rozpocznie się ocena merytoryczna.
Przypominamy, że od oceny formalnej przysługuje odwołanie zgodnie z zapisami regulaminu Konkursu.
Ponadto informujemy, że wpłynął wniosek od Fundacji Instytut Białowieski – oferta ta nie została złożona za pomocą generatora Witkac.pl  oraz przez podmiot uprawniony zatem  została oceniona formalnie negatywnie.
 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

 
Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO