Skip to main content

Więcej wiemy lepiej pomagamy bis

Więcej wiemy lepiej pomagamy bis
Zakończony

Realizatorzy: • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Lider  • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL – Partner 
   Okres realizacji: 01.05.2013 – 30.04.2015.

Adresaci projektu: • wolontariusze i wolontariuszki z województwa opolskiego, • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, • mieszkańcy i mieszkanki woj. opolskiego.
Cele projektu: • zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i jego znaczenia, jako jednej z metod aktywizacji społecznej wśród pracowników/ pracownic i wolontariuszy/ wolontariuszek instytucji pomocy i integracji społecznej oraz mieszkańców/ mieszkanek województwa opolskiego, • zwiększenie wiedzy na temat dobrych praktyk oraz postaw w obszarze wolontariatu, • zwiększenie wiedzy na temat wolontariatu i problemów osób wykluczonych społecznie na terenie województwa opolskiego. Działania przewidziane w projekcie • działania promocyjne, • kampania informacyjno – promocyjna w mediach lokalnych i w internecie, • wydarzenia specjalne „Miejska Dżungla” w przestrzeni publicznej, • cykl profesjonalnych seminariów dotyczących wolontariatu, • publikacja na temat m.in. dobrych praktyk w zakresie wolontariatu w województwie opolskim,   • konkurs „Wolontariusz roku” oraz „Organizacja/ instytucja przyjazna wolontariuszom”, • prowadzenie strony www.wiemy-pomagamy.pl
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:
Alicja Gawinek 535 446 389 a.gawinek@ocwip.pl
Strona projektu –    www.wiemy-pomagamy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.